Spector, S. (2019) The Role of the Jew in Franciscus Mercurius van Helmont’s Adumbratio kabbalae christianae, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 26(1), s. 33-40. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/2027 (Udostępniono: 22październik2019).