Stasiak, S. (2019) Looking Together in One Direction of One God, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 26(1), s. 5-8. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/2028 (Udostępniono: 15wrzesień2019).