Spector, Sheila. The Role of the Jew in Franciscus Mercurius Van Helmont’s Adumbratio Kabbalae Christianae. Wrocławski Przegląd Teologiczny 26, no. 1 (styczeń 7, 2019): 33-40. Udostępniono październik 22, 2019. https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/2027.