Recenzenci

2017 

  • Ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)
  • Dr Marek Hałaburda (UPJP2)
  • Ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki (UO)
  • Ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJP2)
  • Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ)
  • Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (KUL)
  • Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (UPJP2)
  • Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL)
  • Dr Anna Sutowicz (Wrocław)
  • Ks. dr Mariusz Trąba (UPJP2)