Rambiert-Kwaśniewska, Anna, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu / Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Polska