Giemza, Bogdan, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska