Froniewski, Jacek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska