Zieliński, Jacek, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii, Polska