Biernaczyk, Mateusz, Doktorant Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska