Abdalla, Michael, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii, Instytut Językoznawstwa, Zakład Komunikacji Międzykulturowej i Aksjolingwistyki, Polska