Smolarz, Sebastian, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu, Polska