Zarzycki, Stanisław, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Duchowości, Polska