Kontakt

Al. Racławickie 14, p. 34
20-950 Lublin
tel. 81 445 40 34
e-mail: znkul@kul.pl


Główna osoba do kontaktu

Robert Kryński
Sekretarz redakcji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
603 072 530

Wsparcie techniczne

Robert Kryński
603 072 530