„Zeszyty Naukowe KUL” rekomendowane do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

2019-03-04

Pismem z dnia 1 marca 2019 zostaliśmy poinformowani o rekomendacji naszego czasopisma do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. 

„Zeszyty Naukowe KUL są czasopismem z 60-letnią tradycją, co jest ważnym atutem dla prestiżu i rozpoznawalności tytułu w środowisku polskich badaczy” – napisano w uzasadnieniu. Opiniujący docenili również plany Redakcji dotyczące umiędzynarodowienia ZN KUL.