Przykłady aplikacji charyzmatu i myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskeigo w działalności Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej poza granicami PolskiAbstrakt

Zaprezentowanie w niniejszym opracowaniu trzech wybranych środowisk działalności sióstr poza granicami Polski, miało na celu ukazanie kontynuacji myśli pedagogicznej Bojanowskiego dzisiaj. Stworzona przez niego własna koncepcja wychowania, której wartość polega na tym, że obejmuje wychowaniem nie tylko dziecko, ale także rodziny i całe środowisko, jest realizowana wszędzie tam gdzie posługują. Stale inspirowane ideą Założyciela, w bogatym, wysoko rozwiniętym środowisku kanadyjskim i niemieckim, jak też na ubogiej kameruńskiej ziemi, siostry szczególną uwagę skupiają na edukacji małego dziecka i towarzyszeniu młodzieży w osiągnięciu dojrzałej osobowości. Proponują prawdziwe wartości i piękny sposób życia. Edmund Bojanowski głęboko zakorzeniony w Bogu, kierujący się zasadami, które przekazywał słowem i przykładem, ukazuje się nam jako pedagog ponadczasowy.

Służebniczki przez pracę wychowawczą i charytatywną, przystosowaną do obecnych warunków, starają się ukształtować człowieka Ewangelii, żyjącego w prawdzie, miłości i harmonii z Bogiem, ludźmi i całą przyrodą. Dostosowując się do potrzeb i problemów danego środowiska oraz zmieniających się warunków społeczno-kulturowych, głoszą Dobrą Nowinę słowem i swoją służbą.

Słowa kluczowe

Bojanowski; myśl pedagogiczna; integralny rozwój; wychowanie; dziecko; młodość; religijność

BIBLIOGRAFIA

Calmbach M., Wie ticken Jugendliche?, Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland 2012, Düsseldorf 2013.
Głaz S., Rola Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży, WAM, Kraków 2010.
Grzesik M. S., Wychować pięknego człowieka, www.sluzebniczki.pl, (data dostępu: 01.08.2017).
Höring P., Jugendpastoral heute. Aufgaben und Chancen, Kevelaer/Düsseldorf 2004.
Marek Z., Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach 1945 – 1990. Kraków 2003.
Opiela M., Podręcznik dla ochroniarek – propozycje, Dębica 1997.
Opiela M. L. (red.), Dziedzictwo myśli pedagogicznej E. Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, Lublin 2014.
Opiela M. L. (red.), Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Lublin 2016.
Rudin J., Psychoterapia i religia, Solarium, Warszawa, 1992.
Shell Deutschland Holding: Jugend 2006 - Eine pragmatische Generation unter Druck, Frankfurt am Main 2006.
Shell Deutschland Holding: Jugend 2010 - Eine pragmatische Generation unter Druck, Frankfurt am Main 2010.
Shell Deutschland Holding: Jugend 2015 - Eine pragmatische Generation unter Druck, Frankfurt am Main 2015.
Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Spyra, L. (2018). Przykłady aplikacji charyzmatu i myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskeigo w działalności Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej poza granicami Polski. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 241-257. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1510

Lidia Andrzeja Spyra  lidiaspyra@gmail.com


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)