The idea of protection in the pedagogical concept of Edmund BojanowskiAbstrakt

The project of pre-school education presented in the article, together with the principle of child protection, is an expression of creative thinking and exploration of Edmund Bojanowski. Its innovative approach to the “protection” of the child, allows the youngest full development of their personal potential. What distinguishes Edmund Bojanowski from among other outstanding defenders of the rights of the child is the decisive concern for his temporal and supernatural welfare expressed in the fullest in his realization of the idea of protection. In his writings, he pointed out that a well-meaning idea of protection is the foundation of the work of upbringing and human development.


Słowa kluczowe

upbringing; protection; child; educator; Bojanowski

Jaegar W., Paideia, t. 1, Pax, Warszawa1962.
Klimek J., Specyfika apostolatu pedagogicznego realizowanego przez bł. Edmunda Bojanowskiego, „Pedagogika Katolicka” (2007)1a (nr specjalny), s. 203-228.
Możdżeń S., Bojanowski Edmund, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 417-418.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa1998.
Opiela M., Koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego, w: A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda (red.), Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 139-159.
Opiela M., Kaput M., Piekarz E., Kornobis A., Zymróz Z., Chudzik S., Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Zgromadzenie SSł. BDNP, Dębica 2015.
Opiela M. L. (red.), Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2016.
Osińska N., „Nasz Dom” im. Edmunda Bojanowskiego w Tuligłowach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, w: A. Łuczyński, I. Gumińska-Sagan (red.), Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 389-411.
Pyka L., Profilaktyka społeczna (prewencja), w: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, s. 215-216.
Zaleski W., Święci na każdy dzień, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1982.
Żukiewicz A., Prewencja kryminalna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. 4, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 888-891.
Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Łuczyński, A. (2018). The idea of protection in the pedagogical concept of Edmund Bojanowski. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 199-213. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1656

Andrzej Łuczyński  a.luczynski@vp.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)