WstępAbstrakt

Obecny tematyczny numer Zeszytów Naukowych KUL poświęcony jest
osobie, twórczości i dziełu bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871).


Pobierz

Opublikowane
2018-01-11


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Opiela, M., & Jasnos, A. (2018). Wstęp. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 3-5. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1674

Maria Opiela  robert.krynski@academicon.pl
Andrzej Jasnos 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)