Fotografia w nurcie teoriopoznawczymAbstrakt

W artykule przedstawione są cztery programy fotografii artystycznej związane z refleksją nad mediami. W pierwszej części opisana jest relacja fotografii i tzw. pre-mediów, charakterystycznych postrzeganiu, tj. światło, powietrze. W drugim rozdziale przedstawiony jest związek między ziarnistą strukturą fotograficzną a teorią pola równomiernego będącą u podstaw wiedzy z zakresu kompozycji wizualnej oraz kreacji znaków. W trzeciej części fotografia opisana jest na tle rozwoju cyfrowej technologii wpływającej zasadniczo na zmianę procesu powstawania zdjęć. Ostatni rozdział dotyczy związków fotografii z mediami społecznymi rozumianymi jako specyficzna więź łącząca ludzi używających zdjęć w celach komunikacyjnych.

Słowa kluczowe

pre-media; struktura fotograficzna; znak; stare i nowe media; media społeczne

Bibliografia:
R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996.
Ch. Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, Kraków 2010.
Z. Dłubak, Językowe próby, rozmowę przepr. M. Jakubowicz, „Artluk” 2008, nr 3 (9).
Z. Dłubak, Drogi Jerzy, w: J.Olek Bezwymiar iluzji, Wrocław 1995.
M. Fleischer, Konstrukcja rzeczywistości 2, Wrocław 2008.
V. Flusser, Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, Warszawa 2015.
V. Flusser, Writings, trans. Erik Eisel, Minneapolis 2002.
O. Hansen, Zobaczyć świat, Warszawa 2005.
D. Higgins, Intermedia i inne eseje, wyb. P. Rypson, Warszawa 1985.
M. Jakubowicz, Nieustające fotografowanie. Poszukiwania w obrębie znaku i języka oraz poza systemem, w: „Seminatria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, Wrocław 2007 nr. 6 (57).
M. Jakubowicz, Medium na białym tle.Wrocław 2008.
M. Jakubowicz, K. Moszczyński, Generowanie obrazów, w: Badanie i projektowanie komunikacji 4. red. A. Siemes, M. Grech, Kraków 2015.
M. Jakubowicz, Typy mediów, w: Teorie komunikacji i mediów, red. M. Graszewicz, M. Wszołek, Kraków 2016.
L. Kaćma, Zagadnienia wizualne, w: Materiały z badań prowadzonych w Pracowni działań i struktur wizualnych w latach 1971-72. Wrocław 1972.
L. Kaćma, A. Lachowicz, Teoria pola równomiernego, w: Materiały z badań prowadzonych w Pracowni działań i struktur wizualnych w latach 1971-72. Wrocław 1972.
A. Lachowicz, Perswazja wizualna i mentalna. Wrocław 1972.
A. Lachowicz, Obserwacje i notacje. Warszawa 2008.
J. Lewczyński, Fotografie i rzeczy znalezione. Wrocław 2007.
D. Mersch, Teorie mediów. Przeł. E. Krauss. Warszawa 2010.
M. McLuhan, Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Poznań 2001.
J. Olek, O..., Poznań 2013.
M. Poprawska, Światłoforma. Książka dla fotografii. Materiały z archiwum M. Poprawskiej, Poznań 1999.
S. Wojnecki, Fotografia gwiazda podwójna kultury. Pisma z lat 1977-2004. Poznań 2007.
E. Wójtowicz, Sztuka w kulturze postmedialnej, Gdańsk 2016.
Linkografia G. Crewdson, Beneath the Roses, online, http://www.gregorycrewdsonmovie.com/ (dostęp: 10.09.2017). S. Decyk, Cyklografie, online, http://fotografia.uap.edu.pl/wykladowcy/decyk-slawomir/ (10.09.2017). Z. Dłubak, Asymetrie, online, http://faf.org.pl/image/tid/353 (dostęp10.09.2017).
P. Kula, Narzędzia i eksperymenty, online, http://pawelkula.blogspot.com/p/zabaw.html (dostęp 10.09.2017). S. Meisalas, Kurdistan, online, http://www.susanmeiselas.com/archive-projects/kurdistan/#id=intro (10.09.2017).

Filmografia
J. Meyerowitz, wypowiedź w filmie: Ch. Dunn, Nowojorska ulica w obiektywie. Stany Zjednoczone 2013.
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Jakubowicz, M. (2018). Fotografia w nurcie teoriopoznawczym. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 245-264. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1749

Michał Wojciech Jakubowicz  jakubowicz88@gmail.com
Michał Jakubowicz doktor sztuk plastycznych adiunkt Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej w Filii we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Katedra Grafiki  Polska

Michał Jakubowicz (ur. 1977) absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora sztuk plastycznych na podstawie rozprawy Forma jako ścieżka semiozy. W pracy naukowej zajmuje się badaniem form wizualnych w komunikacji społecznej, strukturami i systemami obrazów technicznych. Realizacje twórcze – fotografie, filmy, rysunki, teksty – prezentuje na wystawach w kraju i za granicą. Publikowałm.in. w „Artluku”, „Communication Design Magazine”, „Dykcji”, „Exicie”, „Odrze”, „Pomostach”, „Ricie Baum”. Autor monografii twórczości Jerzego Olka Medium na białym tle (2008), książki poetyckiej Żywa mapa i bitmapa (2015) oraz badań empirycznych publikowanych w ramach serii Badanie i projektowanie komunikacji (2014, 2015). Współautor antologii Poetyckie raporty z rzeczywistości, zakładki „Myślnik” na portalu o.pl, licznych katalogów artystycznych. Związany z wrocławską galerią 2p (2005–2006), krakowską Foto-Medium-Art (2007–2010) oraz grupą naukową Projektowanie Komunikacji. Wykłada na Uniwersytecie SWPS i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)