Pogranicze fotografii – znaczenie stopklatki w dziele filmowymAbstrakt

Stopklatka jest fragmentem filmu, obrazu ruchomego, który został (celowo) zatrzymany podczas projekcji, najczęściej na krótką chwilę, w konkretnym celu artystycznym. Stopklatka jest specyficznym elementem wyrazu w kinematografii. Stoi bowiem na pograniczu starej formy fotograficznego zatrzymania obrazu w kadrze i malarskiej ramie dzieła sztuki oraz jest wypadkową filmowanej, ruchomej rzeczywistości. Zamierzeniem artykułu jest ustalenie definicji stopklatki i prześledzenie sposobów jej wykorzystania w kinematografii.

Słowa kluczowe

stopklatka; film; fotografia; kinematografia; montaż filmowy

Płażewski J., Język filmu, Warszawa 2008.
Markowicz Magidow Wł., Film jako źródło historyczne: problemy pojmowania i wykorzystania filmu jako tekstu, „Sensus Historiae” 2004, nr 1, s. 65-80.
Hendrykowski M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.
Arjon D., Gramatyka języka filmowego, tłum. Adolf Forbet, Warszawa 2008.
Sitkiewicz P.: Małe Wielkie Kino, Gdańsk 2009.
France Ch., Sztuka animacji. Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego, tłum. A. Kołodyński, E. Romkowska, Warszawa 2006.
Block B., Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010.
Bordwell D., Thompson K., Sztuka filmowa, Tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010.
Helman A., Czas filmowy, w: Słownik filmu, red. R. Syksa, Kraków 2010.
Kowalska A., Edward Hopper. Zawód: reżyser. Od dziś w kinach film „Shirley - wizje rzeczywistości”, http://wyborcza.pl/1,75410,15658707,Edward_Hopper__Zawod__rezyser__Od_dzis_w_kinach_film.html, dostęp 13.10.2017.
Chyb D., Malarstwo w filmach Andrzeja Wajdy „Wesele”, „Kino” 1988 r., nr 12, s. 24-28.
Chyb D., Inspiracje malarskie w filmach Andrzeja Wajdy, „Kwartalnik filmowy” 1996/1997, nr 15/16.
David Bordwell D., Kristin Thompson, Film History An Introduction. New York 2003.
Cook David A., A History of Narrative Film,New York 1990.
Salt B., Film Style and Technology: History and Analysis, Starword 1992.
Smith R., The cast of The Crown vs the real Royal Family, http://www.express.co.uk/showbiz/tv-radio/742509/the-crown-netflix, dostęp 16.10.2017.
Ciastoń A., Fotografia w filmie – spotkanie mediów, w: Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych, red. M. Ziętkiewicz, M. Biernacka, 2016, s. 255-275.
Campany D., Photogaphy and Cinema, London 2008.
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Sosnowska, J. (2018). Pogranicze fotografii – znaczenie stopklatki w dziele filmowym. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 335-349. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1755

Joanna Sosnowska  joannus@autograf.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)