Brat Albert i jego czasy w naszych czasach. Marek Sołtysik „Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim – Świętym Bracie Albercie”Abstrakt

Powieść Marka Sołtysika poświęcona jest życiu i działalności brata Alberta Chmielowskiego. Jest to także dzieło o fenomenie świętości, które autor próbuje zdiagnozować i opisać jego charakterystyczne cechy. Lektura Znaku Miłości pozwala na stwierdzenie, że jej twórcy zależało na obiektywnej, rzeczowej, a tym samym wiarygodnej prezentacji postaci Ojca Ubogich, dlatego większość tworzonych przez niego opisów i dialogów opierała się na materiałach archiwalnych – dokumentach, listach i opiniach Szarego Brata lub osób bezpośrednio go znających. Fabuła tej biograficznej opowieści motywowana jest chronologią wydarzeń, ale autor najpierw bada tematy Świętego Życia, które pozwalają ukazać duchowy portret bohatera, a także odpowiada na pytania o źródło jego nawrócenia, duchowego powołania i świętości. Marek Sołtysik, rozwijając tezę, że święci wyrażają swoje czasy, a zarazem te czasy wyprzedzają, próbuje przekonać czytelników, że Brat Albert jest również człowiekiem naszej epoki, gdyż jego profil duchowy i apostolstwo wskazują na wartości ponadczasowe i ponadpokoleniowe – wiarę, miłość, godność osoby ludzkiej.

Słowa kluczowe

Marek Sołtysik; świętość; działalność charytatywna; literatura faktu; hagiografia

LITERATURA PODMIOTOWA:
Sołtysik M., Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim – Świętym Bracie Albercie, Kraków 2005.

LITERATURA PRZEDMIOTOWA:
Filek O., Wprowadzenie, [w:] Święty Jan od Krzyża Doktor Kościoła. Dzieła, red. O. Filek, Kraków 1986, s. 7-47.
Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996.
Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004.
Machniak J., Św. Brat Albert Chmielowski, Kraków 2000.
Malik J.A., Wstęp, [w:] A. Nowaczyński, Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia. Brat Albert, Lublin 1999, s. 5-18.
Matanič A.J., Duchowość chrystocentryczna braterstwa franciszkańskiego, „Studia Franciszkańskie” 1984, nr 1, s. 125-134.
Misiurek J., Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Lublin 1992.
Nowaczyński A., Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia. Brat Albert, wstęp, opracowanie i komentarz J.A. Malik, Lublin 1999.
Pisma Adama Chmielowskiego (św. Brata Alberta) (1845-1916), oprac. A. Schletz, Kraków 2004.
Pisma św. Franciszka z Asyżu, przeł. i oprac. K. Ambrożkiewicz, Warszawa 1982.
Rożek M., Święty Brat Albert, Kraków 2017.
Siwiec R.B., Św. Brat Albert, Kraków 2012.
Słomkowski A., Teologia życia duchowego, Ząbki 2000.
Święty Augustyn, Wyznania, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Kraków 2002.
Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Brat Albert i jego czasy

Udostępnij

Głąb, G. (2018). Brat Albert i jego czasy w naszych czasach. Marek Sołtysik „Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim – Świętym Bracie Albercie”. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 145-165. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1807

Grzegorz Głąb  grzesiu.tst@gmail.com


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)