Postać i dzieło św. Alberta Chmielowskiego widziane oczyma malarzyAbstrakt

Dzieła Adama Chmielowskiego do dziś nie są powszechnie znane, jakkolwiek relacje współczesnych mu i późniejszych malarzy dowodzą, iż pod wieloma względami był w historii polskiej sztuki prekursorem impresjonizmu i symbolizmu – zarówno w twórczości malarskiej, jak i teoretycznej („O istocie sztuki”). Był wybitnym kolorystą, koncentrował się na estetycznych i emocjonalnych aspektach krajobrazu, jego pejzaże o wyraźnych cechach synestetycznych (rytm, harmonia, nastrojowość; powtarzające się motywy, zestrojenia barwne) stanowią zaproszenie do kontemplacji.


Słowa kluczowe

święty-malarz; kolorysta; teoretyk sztuki; symbolizm; impresjonizm; synestezja

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

1. E. Czerwińska, katalog wystawy: Adam Chmielowski - Św. Brat Albert, Kraków 1995
2. Praca zbiorowa, red. E. Gistler "Mikolajus Ciurlionis, Litewski malarz i kompozytor. "Katowice 2006.
3. Pia Górska. "Paleta i pióro", Kraków 1956.
4. W. Kluz OCD, Adam Chmielowski. Brat Albert, Kraków 1976
5. K. Michalski "Brat Albert" Londyn, przedruk: Kraków 1946
6. A. Okońska "Adam Chmielowski" Warszawa 1967
7. St. Rodziński "Obrazy Czasu", Lublin 2001
8. S. Skwarczyńska "Adama Chmielowskiego rozprawa O istocie sztuki"
[W:]Studia i szkice literackie, Warszawa 1953
Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Brat Albert i jego czasy

Udostępnij

Pyczek, E. (2018). Postać i dzieło św. Alberta Chmielowskiego widziane oczyma malarzy. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 181-191. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1809

Ewa Pyczek  pyczekewa@gmail.com


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)