Gdyby nie Malik…Abstrakt

Artykuł prezentuje sylwetkę uczonego w oparciu o jego współpracę z radiem regionalnym, która zaowocowała audycjami poświęconymi literaturze. W archiwum Radia Lublin znajduje się dwanaście programów o tematyce jaka fascynowała Malika – literackich biografiach, Prusie a także pisarzach współczesnych. Obecnie nagrania te nie są udostępniane dla szerokiego odbiorcy, tym ciekawsza wydaje się  prezentacja części z nich. Artykuł zawiera opis i analizę wybranych programów, przywołuje cytaty zaczerpnięte z nagrań, podaje okoliczności w jakich dokonano rejestracji materiału. Audycje pozwalają poznać specyficzny styl argumentowania uczonego, znajomość biografii pisarzy, pasję z jaką profesor badał literaturę i niezwykłe przywiązanie do Lublina i regionu. Słuchacz uzyskuje także wiedzę o ludziach dla niego ważnych, autorytetach, Malik często nawiązywał do postaci wybitnego literaturoznawcy, jakim był prof. Stanisław Fita, nazywany przez  niego Mistrzem. Do pracy  dołączony jest wykaz, znajdujących się w archiwum RL programów, w których brał udział prof. J. Malik.

Słowa kluczowe

pozytywizm; radio; literatura; audycja

Audycje Małgorzaty Żurakowskiej z udziałem profesora Jakuba Malika, zgromadzone w Archiwum Państwowym, depozyt w Polskim Radiu Lublin, stan na dzień 12.12.2017.

Inny Reymont, czas 21’47, data emisji 2002 r.
Krajobraz a stan duszy, czas 25’10, data emisji 2002 r.
Gdyby nie Mincel…, czas 21’24, data emisji 2002 r.
Prus i inni, czas 22’42, data emisji 2003 r.
Miasto dojrzałych wiśni, czas 24’51, data emisji 2005 r.
Fantazja moja chadza piechotą…, czas 27’50, data emisji 2009 r.
Castorp, czas 25’53, data emisji 2010 r.
Jeszcze o Prusie, czas 21’15, data emisji 2010 r.
Prus kolejny raz, czas 23’47, data emisji 2011 r.
Stanisław Fita pro memoriam, czas 21’47, data emisji 2011 r.
Literacka śmierć pisarza, czas 20’14, data emisji 2014 r.
Literackie biografie, czas 25’43, data emisji 2015 r.
Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Brat Albert i jego czasy

Udostępnij

Żurakowska, M. (2018). Gdyby nie Malik…. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 217-225. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1812

Małgorzata Żurakowska  malgorzata.zurakowska@radio-lublin.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)