Promocja miasta, państwa i idei – „zielona” ceremonia otwarcia IO Rio 2016 w przekazach medialnych na świecieAbstrakt

Igrzyska olimpijskie są nie tylko globalnym wydarzeniem sportowym, ale także doskonałą okazją do promocji miast i państw, goszczących sportowców z różnych stron świata, oraz idei. Ceremonia otwarcia Olimpiady Rio 2016 zawierała – obok prezentacji walorów kulturowych, historycznych i środowiskowych Brazylii – proekologiczne przesłanie i wiele „zielonych” symboli. W niniejszym artykule zaprezentowano efekty analizy zawartości mediów (dzienników opiniotwórczych on-line) z 30 państw z różnych kontynentów w celu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przekazy medialne na świecie służyć mogły promocji Rio de Janeiro, Brazylii oraz idei zrównoważonego rozwoju.


Słowa kluczowe

igrzyska olimpijskie; promocja miast; promocja państw; Rio 2016; środowisko

Bibliografia:

Aranda G., Una ceremonia sostenible entre la selva de atletas, “El Mundo” on-line, 06.08.2016.
Armendáriz A., S. Fest, Río 2016: “El mejor lugar del mundo es aquí y ahora”, ese himno brasileño de Gilberto Gil que se hizo realidad en el Maracaná, “La Nación” on-line, 06.08.2016.
Baker L.B., Half the world watching Games, opening ceremony ratings flat: IOC, Reuters.com, http://www.reuters.com/article/us-olympics-rio-ioc-broadcast-idUSKCN10S1ZX.
Belloso J.C., The City Branding of Barcelona: A Success Story, w: City Branding. Theory and Cases, ed. K. Dinnie, Basingstoke 2011, s. 121.
Brocchetto M., Rio 2016 Opening Ceremony: Three billion watching, one unforgettable night, CNN.com, http://edition.cnn.com/2016/08/03/americas/olympics-opening-ceremony/.
Fola M., Athens City Branding and the 2004 Olympic Games, w: City Branding. Theory and Cases, ed. K. Dinnie, Basingstoke 2011, s. 116.
Goldblatt D., The Games. A Global History of the Olympics, New York 2016, s. 50-51, 348-349.
Greene O., Kwestie ochrony środowiska w: Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, tł. M. Filary i in., Kraków 2008, s. 580-583.
Jogos do Rio abriram em grande. Agora têm a palavra os atletas, “Diário de Notícias” on-line, 06.08.2016.
Lipoński W., Historia sportu, Warszawa 2012, s. 548-551.
Miranda A., Rio celebra diversidade e passa mensagem de esperança na abertura dos Jogos no Maracanã, “O Globo” (Brazil) on-line, 06.08.2016.
Música, arte y ecologismo en inauguración de Juegos, “ABC Color” on-line, 05.08.2016.
Nacianceno A., Noche carioca para una fiesta mundial, “Granma” on-line, 06.08.2016.
Nielsen.com, Opening ceremony draws 2 billion global viewers, http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2008/beijing-opening-ceremonys-global-tv-audience-hit-2-billion.html.
Parratt S.F., Medios de comunicación y medio ambiente, Madrid 2006, s. 17-31.
Rio 2016 legacy: Brazil expecting post-Games tourism boost as Olympic visitors give seal of approval, Rio2016.com, https://www.rio2016.com/en/news/rio-2016-legacy-tourism-brazil-tourism-boost-post-olympic-games-rio-2016.
Rio Olympics opening ceremony highlights Brazil, environment, “Al-Ahram” on-line, 05.08.2016.
Rio opens Olympics with colors, curves and coolness, “China Daily” on-line, 06.08.2016.
Sajna R., Human Rights and Olympic Games in Beijing: A Study of 20 Prestigious Newspapers from Different Continents, “International Humanities Studies”, Vol. 1 No. 3, September 2014; http://ihs-humanities.com/journals/vol1_no3_september2014/3.pdf.
Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Warszawa 2016, s.403-404.
Taylor P., D. Curtis, Organizacja Narodów Zjednoczonych w: Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, tł. M. Filary i in., Kraków 2008, s. 517.
Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Sajna, R. (2018). Promocja miasta, państwa i idei – „zielona” ceremonia otwarcia IO Rio 2016 w przekazach medialnych na świecie. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 321-332. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1817

Radosław Sajna  rsajna@post.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)