Słownictwo strzeleckie w transmisjach telewizyjnych podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de JaneiroAbstrakt

W artykule przedstawiono opis języka komentatorów opowiadających o strzelectwie sportowym w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku.

Sport strzelecki to dyscyplina niszowa, która nie jest dobrze znana w społeczeństwie. Każda spośród piętnastu konkurencji olimpijskich nosi nazwę, konstruowaną według pewnych zasad, ponadto od każdej z nich utworzono skrótowiec (np. Ppn lub Ksp).

Zadaniem dziennikarzy podczas Igrzysk Olimpijskich jest przedstawienie rozgrywek w taki sposób, by każdy odbiorca zrozumiał na czym polegają. Komentatorzy zajmują się zawodowo przekazywaniem informacji o wielu różnych dyscyplinach podczas transmisji na żywo. Ich czas na przygotowanie się do pracy jest ograniczony, dlatego wyjaśnianie przez nich socjolektów konkretnych grup sportowców bywa utrudnione, może to prowadzić do wielu niedomówień i błędów.

W artykule przybliżam czytelnikom frazeologizmy używane przez dziennikarzy oraz wyjaśniam błędy rzeczowe wynikające z niezrozumienia pojęć dotyczących dyscypliny, o której się wypowiadają. Zwracam uwagę na najczęściej pojawiające się w tekście rzeczowniki oraz przymiotniki i przysłówki wartościujące.

Słowa kluczowe

strzelectwo; Igrzyska Olimpijskie; transmisja; telewizja; język; słownictwo

Bibliografia:

Ożóg K., Ustna odmiana języka ogólnego, [w:] J. Bartmiński, Współczesny język polski, Lublin 2001.
Torecki S., 1000 słów o broni i balistyce, Warszawa 1977.
Wilkoń A., Typologia odmian współczesnej polszczyzny, Katowice 1987.

Źródła internetowe:

Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020, Warszawa 2016, http://www.pzss.org.pl/images/stories/komisje/metodyczno_szkoleniowa/Zbior%20regulaminow%20PZSS%20na%20lata%202017-2020%20wersja%20z%20dnia%2023_11_2016.pdf (dostęp: 14.04.2017)
http://vod.tvp.pl/26433032/encyklopedia-konkurencji-olimpijskich-strzelectwo (dostęp: 26.03.2017).
http://sport.tvp.pl/rio/26208571/strzelectwo-m-karabin-pneumatyczny-10-m (dostęp: 26.03.2017).
http://sport.tvp.pl/rio/26251935/strzelectwo-k-pistolet-pneumatyczny-10-m (dostęp: 26.03.2017).
http://sport.tvp.pl/rio/26257980/strzelectwo-m-karabin-pneumatyczny-10-m (dostęp: 26.03.2017).
http://sport.tvp.pl/rio/26401453/strzelectwo-k-karabin-pneumatyczny-3-pozycje (dostęp: 26.03.2017).
http://sport.tvp.pl/rio/26402043/strzelectwo-m-skeet-final (dostęp: 26.03.2017).
http://sport.tvp.pl/rio/26402033/strzelectwo-m-pistolet-szybkostrzelny-final (dostęp: 26.03.2017).
http://sport.tvp.pl/rio/26401333/strzelectwo-m-podwojny-trap-final (dostęp: 26.03.2017).
Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Sobolewska, M. (2018). Słownictwo strzeleckie w transmisjach telewizyjnych podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 369-379. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1820

Monika Sobolewska  mbsobolewscy@o2.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)