Współczesne postulaty unowocześnienia Kościoła i ich relewancja

  • Ryszard Hajduk
Słowa kluczowe: katolicyzm, eklezjologia, społeczeństwo, doktryna, ewangelizacja, duszpasterstwo

Abstrakt


W dzisiejszych czasach Kościół katolicki staje się często przedmiotem surowej krytyki. Zarzuca mu się anachroniczność i skostniałość struktur organizacyjnych, krępowanie wolności słowa, propagowanie przestarzałych wzorców życiowych i kultury przednaukowej, totalitaryzm i zachłanność. Krytycy Kościoła formułują także postulaty jego odnowy, wzywając do modernizacji struktur, zdefiniowania na nowo kościelnej doktryny, udoskonalenia przekazu treści wiary oraz dostosowania działalności do oczekiwań społecznych. Wskazując Kościołowi kierunki transformacji, odwołują się do modnych dzisiaj poglądów (filozoficznych) i dokonujących się w świecie procesów społecznych. Pomijają przy tym fakt, że Kościół jest „Bożą budowlą” i nie można dokonać jego reformy bez odniesienia do słowa Bożego i Tradycji. Kościół zaś może prawdziwie odnawiać się tylko mocą Ewangelii i w wierności misji powierzonej mu przez Jezusa Chrystusa.

Bibliografia

Literatura

Albus M., Kirche nach dem Infarkt. Von der Zukunft der Religion, Gütersloh 2007, s. 90.

Berger P.L., Facing up to Modernity. Excursions in Society, Politics, and Religion, New York 1977, s. 190.

Braaten C.E., Mother Church. Ecclesiology and Ecumenism, Minneapolis 1998, s. 67.

Bucher R., Mehr als Stellschrauben, „Herder Korrespondenz” 2016, nr 6, s. 15.

Crosby M.H., Repair My House. Becoming a „Kingdom” Catholic, Maryknoll 2012, s. VII-68.

Danneels G., Kościół w ogniu krytyki, „Pastores” 2003, nr 2, s. 50-51.

Dubach A., Die Communio-Ekklesiologie – eine zeitadäquate Konzeption von Kirche?, w: Communio – Ideal oder Zerrbild von Kommunikation?, red. B.J. Hilberath, Freiburg i. B. 1999, s. 54.

Fischer K.P., Kirchenkrise und Gotteskrise. Katholische Kirche zwischen Vergangenheit und Zukunft, Berlin 2012, s. 3.

Flannery T., Keeping the Faith. Church of Rome or Church of Christ?, Cork 2005, s. 21-29.

Flügge E., Der Jargon der Betroffenheit. Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt, München 2016, s. 48-91.

Gabriel K., Christentum zwischen Tradition und Postmoderne, Freiburg i. B. 1992, s. 142-145.

Gabriel K., Die Religion der Stunde? Anmerkungen zur Soziologie des gegenwärtigen Katholizismus, „Theologisch-Praktische Quartalschrift” 2013, nr 1, s. 19.

Hajduk R., Ewangelia na forum świata. Od apologetyki do marketingu narracyjnego, Kraków 2013, s. 57.

Hajduk R., Schwächen oder Stärken des heutigen Katholizismus? Kritische Bemerkungen zu einer Kritik an der Kirche, „Studia Redemptorystowskie” 2015, nr 13, s. 236-237.

Hałaczek B., Postmodernizm rejestracją współczesności, „Studia Philosophiae Christianae” 1999, nr 2, s. 69.

Hoban B., Change or Decay. Irish Catholicism in Crisis, Dublin 2004, s. 25-26.

Holloway R., Doubts and Loves. What is Left of Christianity, Edinburgh 2001, s. 15.

Inglehart R., Modernisierung und Postmodernisierung, Frankfurt a. M. 1998, s. 42-471.

Kaufmann F.-X., Kirchenkrise. Wie überlebt das Christentum?, Freiburg 2011, s. 138-150.

Kehl M., Kirche in der Fremde. Zum Umgang mit der gegenwärtigen Situation der Kirche, w: Wozu Kirche? Wozu Gemeinde? Kirchenvisionen, red. G. Koch, J. Pretscher, Würzburg 1994, s. 45-52.

Kuhnke U., Zur theologischen Rekonstruktion der Identität christlicher Gemeinde, Düsseldorf 1992, s. 32;

Lenaers R., Der Traum des Königs Nebukadnezar. Das Ende einer mittelalterlichen Kirche, Kleve 2010, s. 10-28.

Mödl L., Wenn’s ums Überleben geht, „Klerusblatt” 2004, nr 84, s. 198-201.

Pauluk D., Kościół katolicki na łamach „Gazety Wyborczej”, „Arcana” 1999, nr 1, s. 153-154.

Ratzinger J., Comunicazione e cultura: nuovi percorsi per l’evangelizzazione nel Terzo Millennio, „Nuova Umanità” 2003, nr 1, s. 48-49.

Ratzinger J., Was die Welt zusammenhält. Vorpolitische moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates, w: Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, J. Habermas, J. Ratzinger, Freiburg i. B. 2006, s. 43.

Reichert B., Der Glaube in einer pluralen Welt. Zur gesellschaftlichen und politischen Wirksamkeit des Christlichen, „Entschluss” 1999, nr 2, s. 25-26.

Siniscalchi G.B., Retrieving Apologetics, Eugene 2016, s. 5.

Uranga W., Comunicación, Iglesia y sociedad. Visión socio-eclesiológica de la comunicación, w: Evangelización y Comunicación, G. Ravasi, J. McDonnell, W. Uranga, Caracas 1994, s. 159.

Ziemiański I., Postmodernizm a dylematy człowieka, „Etos” 1996, nr 1/2, s. 142.

Opublikowane
2018-12-17
Dział
Filozofia