Zygmunt Bauman. Retropia. Jak rządzi nami przeszłośćAbstrakt

Zygmunt Bauman. Retropia. Jak rządzi nami przeszłość, przekład: Karolina Lebek, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, ss. 301.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-17


Dział
Recenzje

Udostępnij

Pastwa, R. (2018). Zygmunt Bauman. Retropia. Jak rządzi nami przeszłość. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 349-353. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2004

Rafał Pastwa  rjpastwa@gmail.com


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)