Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie do teologii religiiAbstrakt

Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie do teologii religii, Seria Bobolanum nr 11, Wydawnictwo RHETOS, Warszawa 2018, ss. 307


Pobierz

Opublikowane
2018-12-17


Dział
Recenzje

Udostępnij

Sakowicz, E. (2018). Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie do teologii religii. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 355-361. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2005

Eugeniusz Sakowicz  eugeniusz.sakowicz@wp.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)