Christianisme et pédagogie. Les aspects méthodologiques choisisAbstrakt

Le présent article a un caractère métathéorique, analytique ainsi que celui de rapport. Son objet est la relation entre le christianisme et la pédagogie. L’auteur analyse des problèmes méthodologiques choisis qui apparaissent à la suite de l’application des idées de la Révélation judéo-chrétienne dans la pédagogie. Les questions qui ont été soulevées concernent la possibilité (légitimité) de l’introduction des connaissances religieuses dans la structure des théories pédagogiques, leurs fonctions et leur portée. Le texte se compose de trois parties relatives au progrès historique des convictions au sujet des relations de la religion (christianisme) et de la science, aux principaux problèmes méthodologiques générés grâce à l’exploitation des connaissances religieuses sur le terrain de la science (dont les sciences humaines) ainsi qu’à la fonction de la Révélation judéo-chrétienne dans la pédagogie.


Słowa kluczowe

christianisme; pédagogie; pédagogie chrétienne; présence systémique du christianisme dans la pédagogie

Bartmiński J., Głos w dyskusji o polskiej humanistyce, „PAUza Akademicka” 2013, n⁰ 223, s. 2.
Bartyzel J., Humanizm, dans: Encyklopedia Białych Plam, réd. A. Winiarczyk, Radom 2002, p. 96-120.
Biłgorajski P., Paradoksy chrześcijańskiego kryzysu, „Filo-Sofia” 2016, 3/II n⁰ 34, p. 51-60.
Bronk A., Nauka wobec religii (teoretyczne podstawy nauk o religii), Lublin 1996.
Bronk A., Pedagogika i filozofia. Uwagi metafilozoficzne, dans: Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, réd. P. Dehnel, P. Gutowski, Wrocław 2005, p. 9-27.
Bronk A., Salamucha A., Dialog jako droga do prawdy o człowieku, „Paedagogia Christana” 2010, n⁰ 1/25, p. 11-32.
Bronk A., Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998.
Danysz A., O kształceniu, Lwów 1918.
Danysz A., Św. Hieronim i Św. Augustyn a literatura świecka, Lwów 1900.
Drees W. B., Nauka wobec religii. Spory, debaty konteksty, traduction K. Skonieczny, Kraków 2016.
Horowski J., O pedagogice chrześcijańskiej. Refleksja w kontekście poglądów Jacques’a Maritaina na temat filozofii chrześcijańskiej, „Paedagogia Christiana” 2013, n⁰ 1/31, s. 211-228.
Jusiak R., Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce, Lublin 2009.
Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992.
Kiereś B., U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, Lublin 2015.
Komieński J. A., Szkoła dzieciństwa, czyli o przewidującym wychowaniu dzieci w pierwszych sześciu latach, dans: J. A. Komieński, Pisma wybrane, traduction K. Remerowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, p. 5-65.
Kostkiewicz J., Aksjologiczne podstawy katolickich koncepcji pedagogicznych, dans: Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice, réd. J. Kostkiewicz, Kraków 2011, p. 13-29.
Kot S., Historia wychowania, t. 1, Warszawa 1996.
Krąpiec A.M., Filozofia i Bóg, dans: O Bogu i o człowieku. T. 1. Problemy filozoficzne, B. Bejze, Warszawa 1968, p. 11-55.
Krąpiec M.A., Filozofia nauki dans: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3, réd. A. Maryniarczyk, Lublin 2002, p. 480-490.
Krąpiec M.A., Konfesyjność uczelni i wolność nauki, „Zeszyty Naukowe KUL” 1958, R. I n⁰ 1, p. 5-19.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2001.
Lamine Jakób, Nauka Kościoła wobec nowożytnej wiedzy, traduction B. Pawłowski, Warszawa 1910.
Magier P., Autorytety religijne w pedagogice. Uwagi metateoretyczne, „Paedagogia Christiana” 2015, n⁰ 1/35, p. 161-179.
Magier P., Esej postantypedagogiczny, Lublin 2016.
Majeran R., Ockham Wilhelm, dans: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, réd. A. Maryniarczyk, Lublin 2006, p. 761-769.
Manson S., Najwcześniejsze próby przyswojenie sobie filozofii u żydów i chrześcijan, dans: Historia filozofii zachodniej, réd. R. H. Popkin, traduction G. Soczewka, Poznań 2003, p. 140-147.
Marek Z., Tożsamości pedagogiki religii, „Peadagogia Christiana“ 2013, n⁰ 1 (31), p. 93-105.
Maritain J., Bóg i nauka, dans: J. Maritain, Pisma filozoficzne, traduction J. Fenrychowa, Kraków 1988, p. 169-188.
Maritain J., Wpływ chrześcijaństwa na filozofię moralną, dans: J. Maritain, Pisma filozoficzne, traduction J. Fenrychowa, Kraków 1988, p. 219-248.
McGrath A., Bóg Dawkinsa. Geny, memy i sens życia, trans. par J. Gilewicz, Kraków 2008.
Milerski B., Pedagogika religii, dans: Pedagogika. Tom 4. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, réd. B. Śliwerski, Gdańsk 2010, p. 45-68.
Niesiołowski A., Zarys pedagogiki ogólnej: rękopisy z oflagu. Odczytanie i opracowanie Janina Kostkiewicz, Kraków 2017.
Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 1999.
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.
Nowak M., Tożsamość pedagogiki chrześcijańskiej, „Paedagogia Christiana” 2013, n⁰ 1/31, s. 25-44.
Podoleński S., Podręcznik pedagogiczny. Wskazówki dla rodziców i wychowawców, Kraków 1921.
Prokop J., Debata nad polską humanistyką, „PAUza Akademicka” 2013, n⁰ 223, s. 4.
Rogowski C., Edukacja religijna. Założenia – uwarunkowania – perspektywy rozwoju, Lublin 2002.
Rogowski C., Pedagogika religii, dans: Leksykon pedagogiki religii, réd. C. Rogowski, Warszawa 2007, p. 561-565.
Rogowski C., Pedagogika religii. Podręcznik akademicki, Toruń 2011.
Rops D., Kościół pierwszych wieków, traduction K. Ostrowska, Warszawa 1969.
Russell B., Religia i nauka, traduction B. Stanosz, Warszawa 2006.
Rybicki R., Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Częstochowa 1997.
Skrzyniarz R., Wychowawcza misja Kościoła. Pedagogika pastoralna w ujęciu Stefana Kunowskiego, „Ateneum Kapłańskie” 2018, n⁰ 656 Pedagogika Pastoralna, p. 9-19.
Skubiś I., Wstęp, dans: R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Częstochowa 1997, p. 5-8.
Walczak M., Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty, Lublin 2006.
Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba zarysu encyklopedycznego, Warszawa 1993.
Woroniecki J., Program pedagogiki katolickiej, dans: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, réd. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, p. 15-36.
Zdybicka Z. J., Zieliński E. I., Chrześcijańska filozofia, dans: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, réd. A. Maryniarczyk, Lublin 2001, p. 167-173.
Życiński J., Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej, Lublin 2000.
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Pedagogika

Udostępnij

Magier, P. (2019). Christianisme et pédagogie. Les aspects méthodologiques choisis. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 275-293. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2080

Piotr Magier  piotr.magier@kul.lublin.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)