[1]
Król, M. 2018. Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 493-509.