[1]
Nowak-Barcińska, M. 2018. Dobrodziej – mistrz – profesor. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanych. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 561-580.