[1]
Półchłopek, T. 2018. Romantyczny dyskurs o modelu rodziny w “Czasach Wincentego Pola”. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 581-589.