[1]
Majewska-Wójcik, A. 2018. Anioł i syn – językowy portret Stanisława Witkiewicza-ojca. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 533-546.