[1]
Spyra, L. 2018. Przykłady aplikacji charyzmatu i myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskeigo w działalności Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej poza granicami Polski. Zeszyty Naukowe KUL. 60, 4 (sty. 2018), 241-257.