[1]
Stolarczyk, I. 2018. Apostolat miłosierdzia bł. Edmunda Bojanowskiego w świetle zasady godności człowieka. Zeszyty Naukowe KUL. 60, 4 (sty. 2018), 143-157.