[1]
Zjawin, J. 2018. Rola pracy i nauczania w koncepcji wychowania integralnego Edmunda Bojanowskiego na tle europejskich prądów wychowawczych XIX wieku. Zeszyty Naukowe KUL. 60, 4 (sty. 2018), 215-225.