[1]
Kiwka, M. 2018. Od samotności do spotkania – Wychowanie w świetle dialogiki Martina Bubera; From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s Dialogic. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 3 (grudz. 2018), 189-209.