[1]
Kiwka, M. 2018. Od samotności do spotkania – Wychowanie w świetle dialogiki Martina Bubera; From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s Dialogic. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 3 (grudz. 2018), 189-209. DOI:https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.189-209.