[1]
Giesen, B. 2018. Nowy impuls dla kreatywności – uwagi na tle nowelizacji niemieckiego prawa autorskiego z 20.12.2016 r. w zakresie prawa do wynagrodzenia twórców. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 3-16.