[1]
Machała, W. 2018. Utwór naukowy a komercjalizacja rezultatów twórczych w świetle prawa o szkolnictwie wyższym. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 43-52.