[1]
Maryniak, Łukasz 2018. Pojęcie stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jego rynkowy charakter. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 53-67.