[1]
Sitko, J. 2018. Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego w świetle przepisów krajowych oraz dyrektywy 2015/2436. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 69-91.