[1]
Szyjewska-Bagińska, J. 2018. Przedmiot zobowiązania z umowy o twórczość naukową. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 93-113.