[1]
Żok, K. 2018. Opłata za korzystanie z programu komputerowego jako usługi. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 143-157.