[1]
Bielecki, M. 2018. Ochrona godnoĊ›ci osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 159-178.