[1]
Sobczak, J. i Gołda-Sobczak, M. 2018. Prawo do grobu jako problem kulturowy i prawny. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 197-219.