[1]
Izdebski, J. 2018. Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 221-231.