[1]
Karpiuk, M. 2018. Status prawny Służby Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 233-244.