[1]
Jakubowicz, M. 2018. Fotografia w nurcie teoriopoznawczym. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 245-264.