[1]
Pastwa, R. 2018. Fotografia jako jeden z czynników procesu medialnej kreacji rzeczywistości w „kulturze budowania na nieufności” i zaniku zdolności do uprawiania dialogu. Refleksje na przykładzie dziennikarstwa prasowego. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 283-295.