[1]
Sosnowska, J. 2018. Pogranicze fotografii – znaczenie stopklatki w dziele filmowym. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 335-349.