[1]
Szulich-Kałuża, J. 2018. Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych – na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 351-372.